Pénzügy

Mi a pénzügy fogalma?

A pénzügy egy olyan terület, amely a beruházások tanulmányozásával foglalkozik. Tartalmazza az eszközök és források dinamikáját az idő múlásával különböző bizonytalansági és kockázati körülmények között. A pénzügyeket a pénzgazdálkodás tudománya is meghatározhatja. A piaci szereplők célja, hogy kockázati szintjükön, alapvető értékükön és várható megtérülési rátákon alapuljanak. A pénzügyminiszter három alcsoportba osztható: az államháztartás, a vállalati pénzügyek és a személyes pénzügyek.

Mik a pénzügy területei?

A pénzügy a gazdaság azon területe, amely a pénz kezelésének és hasznosításának módszereivel, eljárásaival foglalkozik. A pénzügyet egyaránt alkalmazzák a magánszemélyek, az üzleti vállalkozások, a szervezetek (például iskolák vagy civil szervezetek), valamint az állam gazdálkodásában. Számos szakirodalomban eltérőképpen fogalmazzák meg a pénzügyek fogalmát, a modern felfogás szerint államháztartásra, hitelszervezetre és a pénzrendszerre vonatkozó tevékenységeket fedi le a pénzügytan.

A pénzügy a következő  részterületekre bontható:

  • A pénz és egyéb vagyontárgyak kezelése
  • A pénzforgalom és pénzügyi folyamatok elemzése
  • Kockázati tényezők kezelése
  • Tőkebefektetések
  • Államháztartás