Biztosítás

Mi a biztosítás, és milyen előnyökkel jár?

A biztosítás az előre nem látható, de véletlenszerűen bekövetkezhető események anyagi követelményei, kárai elleni védelemre szolgál. Meg tudjuk óvni meglévő, és jelenlegi vagyontárgyainkat, vagyontömegünket, illetve egészségünket, és életünk részét képező halálesetre is biztosítékot, védelmet jelent.biztosítás

Miért, és hogyan alakult ki a biztosítás intézménye?

Itt hamarosan olvasható lesz a válasz.

Milyen biztosítási fajtákat ismerünk ma?

Élet ág ágazatai:

 • klasszikus életbiztosítások
 • házassági, születési biztosítások
 • befektetési egységekhez között életbiztosítások
 • egyéni és csoportos nyugdíj biztosítások
 • társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészítő biztosítások

Nem élet ágazatai biztosítás:

 • baleset biztosítás
 • betegségbiztosítás
 • szárazföldi járművek casco biztosítása
 • tengeri, tavi, folyami járművek casco biztosítása
 • légi járművek casco biztosítása
 • sínpályához kötött járművek casco biztosítása
 • szállítmánybiztosítás
 • tűz- és elemi kár biztosítás
 • egyéb vagyoni károk biztosítása, például jégverés okozta károk, fagykár,
 • lopáskár
 • önjáró szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősségbiztosítás
 • légi járművekkel kapcsolatos felelősségbiztosítás
 • tengeri, tavi, folyami járművekkel kapcsolatos felelősségbiztosítás
 • általános felelősségbiztosítás
 • hitelbiztosítások
 • kezességi és garanciabiztosítások
 • pénzügyi veszteségekre vonatkozó biztosítások
 • jogvédelmi biztosítások
 • assistance, vagyis segítségnyújtási biztosítások
 • temetési biztosítások

Mi a biztosítási kockázat?

A biztosítási jogviszony létrejöttekor, a biztosító a biztosítási jogalany, más néven biztosított minden körülményét alaposan mérlegelve, és szem előtt tartva alakítja ki saját kockázati mutatóját, és ennek következtében a biztosítási díjat is így kalkulálja, és alakítja ki. Van a tiszta kockázat, és az előre nem látható biztosítási esemény kockázata, és a bekövetkezésének egyértelműnek kell lennie, és kárt kell okoznia.

Kik lehetnek a biztosítási folyamat résztvevői?

Biztosítótársaság: kockázati fedezetbe veszi a biztosítás tárgyát.
Biztosított: az érdekét védi a biztosítás.
Biztosítást kötő szerződő fél: ő tesz ajánlatot a biztosítónak, egyúttal az ő kötelezettsége a biztosítás díjának megfizetése, lehet azonos a biztosítottal is, de nem feltételszerűen.
Kedvezményezett: a káresemény bekövetkezésekor ő jogosult a biztosító szolgáltatására.
Közvetítő: a biztosító és a biztosítást kötő szerződő közötti kapcsolattartásban, a szerződés létrehozásában közreműködik.
Károsult: felelősségbiztosítási ágazat szabályai szerint kialakított módozatoknál az a harmadik fél, akinek a biztosított kárt okoz, és akinek a kárát a biztosító megtéríti páldaképp kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás esetében.

Mit jelent a biztosítások adózása?

 

Mit jelent a biztosító szolgáltatása?

 

Mik biztosíthatóság kritériumai?

 

Milyen biztosítással foglalkozó társaságok vannak Magyarországon?

 

Mely biztosítókat a legjobbak, melyeket ajánljuk?